Právo

Interní dokumenty společnosti

Střední a větší firmy, které mají potřebu formalizovat své vztahy uvnitř společnosti, popisují pravidla pro fungování vnitřních struktur společnosti ve svých organizačních dokumentech. Základními organizačními dokumenty jsou organizační řád, podpisový řád, pracovní řád, směrnice, jednací řády a jiné interní dokumenty, které pro Vás připravíme či zrevidujeme, aby odpovídaly potřebám Vaší firmy i platným požadavkům zákona.


Pro Vaši firmu připravíme/ zrevidujeme základní organizační dokumenty 

Organizační řád

Organizační řád společnosti je interním předpisem, v němž firma podrobněji stanoví svou vnitřní organizaci a způsob řízení, působnost jednotlivých útvarů a vztahy mezi nimi, a v neposlední řadě také odpovědnost zaměstnanců za vykonanou práci či učiněná rozhodnutí. Organizační řád obvykle vydává statutární orgán společnosti, zákonná povinnost k jeho vydání však není stanovena.

Podpisový řád

Podpisový řád je důležitým interním předpisem, který v souladu se stanovami či zakladatelskou smlouvou stanoví oprávnění podepisovat dokumenty jménem společnosti. Podpisový řád stanoví kdo, jakým způsobem a v jakém rozsahu je oprávněn svým podpisem zavázat společnost. Podpisový řád je účinnou prevencí při předcházení sporů, vzniklých na základě tvrzené ne/oprávněnosti k podpisu za jednající subjekt, a jeho vypracování lze doporučit každé právnické osobě o větším počtem zaměstnanců v manažerských pozicích.

Pracovní řád

Pracovní řád je dokumentem, který pro konkrétní firmu podrobněji rozvádí ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Obsah pracovního řádu je velmi různorodý, obvykle upravuje celou řadu otázek od vzniku pracovního poměru, jeho trvání či skončení, až po problematiku dovolených nebo kárné odpovědnosti zaměstnanců. Pravidlem je, že pracovní řád nesmí zaměstnancům stanovit povinnosti nad rámec zákona. V praxi proto pracovní řád často obsahuje buď přepis zákonných ustanovení, anebo stanoví práva zaměstnanců výhodněji než zákoník práce.

Směrnice

Směrnice je interním dokumentem společnosti, který se váže ke konkrétní situaci, která se ve firmě pravidelně opakuje. Pro takovou situaci stanoví směrnice závazná pravidla chování zaměstnanců. Příkladem jsou směrnice k uzavírání pracovněprávních vztahů či směrnice týkající se účetnictví. I pro obsah směrnice platí, že jejím prostřednictvím nesmějí být zaměstnancům stanoveny povinnosti nad rámec toho, co ukládá zákon.

Jednací řád

Jednací řád upravuje postup konkrétního orgánu společnosti při jeho oficiálním jednání/ schůzi. V praxi je nejčastější vydání jednacího řádu valné hromady společnosti, členské schůze bytového družstva či shromáždění společenství vlastníků jednotek. Obsahem jednacího řádu je podrobné stanovení postupu účastníků schůze a možností jejich způsobu chování/ vystupování na schůzi. Přijetí jednacího řádu zaručuje transparentnost a snadnou kontrolu průběhu jednání/ schůze jak pro účastníky, tak i pro třetí osoby, např. pro soud v případě posouzení zákonnosti průběhu jednání. 

Co je součástí služby/ zajistíme pro vás

Součástí naší služby je příprava organizačních dokumentů dle potřeb podnikatele/zaměstnavatele, včetně jejich průběžné kontroly a doplňování, aby dokumenty byly stále aktuální dle platných právních předpisů.

Vzhledem k tomu, že ke splnění zadaného úkolu přistupujeme vždy individuálně, doporučujeme sjednat si jako součást služby i osobní návštěvu prostor, v nichž realizujete své podnikání a zadáváte úkoly zaměstnancům, některým z našich partnerů, abychom Vám mohli nabídnout služby skutečně na míru Vašim potřebám a požadavkům.

POŠLETE NÁM POPTÁVKU

Poskytujeme poradenství v oblasti práva, daní, auditu a outsourcingu. Pomůžeme Vám.

* Povinné pole


Dokumenty ke stažení