Outsourcing

Due diligence

Náš tým nabízí služby finančního, daňového a právního due diligence společnostem, které mají v úmyslu koupit jinou společnost a v souvislosti s transakcí prověřit rizika spojená s předmětem akvizice. Due diligence zajistíme i u Vaší vlastní společnosti, chcete-li její fungování zkontrolovat v konkrétní oblasti, například za účelem zlepšení finanční kondice, správnosti vedení účetnictví či souladu právních dokumentů s aktuální legislativou.


Finanční due diligence

 • Analýza nákladů a výnosů za zvolené období
 • Rozbor ukazatele EBITDA a jeho úprava na srovnatelnou úroveň
 • Zmapování ekonomických dopadů vybraných smluvních vztahů
 • Analýza pracovního kapitálu
 • Prověření správnosti účetních metod a postupů

Daňové due diligence

 • Analýza daňových aspektů hlavních položek majetku
 • Posouzení daňových přiznání za zvolená minulá období
 • Prověření vztahů mezi spřízněnými subjekty (transfer pricing)
 • Zmapování aspektů DPH
 • Prověření plnění zákonných povinností v oblasti daní
 • Daňová strukturace transakce a analýza daňových aspektů kupní smlouvy

Právní due diligence

 • Kontrola právních dokumentů společnosti
 • Posouzení jejich platnosti s ohledem na platnou právní úpravu
 • Revize právních dokumentů společnosti

POŠLETE NÁM POPTÁVKU

Poskytujeme poradenství v oblasti práva, daní, auditu a outsourcingu. Pomůžeme Vám.

* Povinné pole