Právo

Autorské právo

Autorské právo je součástí práva duševního vlastnictví. Upravuje otázky související s jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora – autorským dílem. Takovým dílem může být dílo literární, jiné umělecké či vědecké.

Účelem autorského práva je poskytnout autorovi díla ochranu, zahrnuje proto i výlučná osobnostní i majetková práva autora díla, která jsou nepřevoditelná a jeho smrtí zanikají.

Dle autorského zákona má autor díla k dispozici řadu účinných prostředků, které může využít k ochraně svého autorského díla i k obraně proti nezákonným zásahům do svých práv.Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám